hlavna-foto-kosice-gold
VITAJTE NA KURZE HOLISTICKÝ KOUČ 69

Koučovacie zručnosti

 

Dá sa cez posilnenie vlastných komunikačných zručností dostať k úspechu v biznise, láskyplným vzťahom a skalopevnému sebavedomiu? Rozhodne áno!

Rokmi osvedčená cesta, ako zvládnuť zmenu a posilniť svoju myseľ i prežívanie a motivovať iných sa nazýva koučing a koučovací prístup.

Naučiť sa viesť partnerský transformačný rozhovor je za nás voľba číslo 1, ak túžite  efektívnejšie riadiť seba, projekty alebo iných. 

kouc-kurz-dizajn-gold-1
hlavna-foto-kosice-gold
VITAJTE NA KURZE HOLISTICKÝ KOUČ 69

Koučovacie zručnosti

 

Dá sa cez posilnenie vlastných komunikačných zručností dostať k úspechu v biznise, láskyplným vzťahom a skalopevnému sebavedomiu? Rozhodne áno!

Rokmi osvedčená cesta, ako zvládnuť zmenu a posilniť svoju myseľ i prežívanie a motivovať iných sa nazýva koučing a koučovací prístup.

Naučiť sa viesť partnerský transformačný rozhovor je za nás voľba číslo 1, ak túžite  efektívnejšie riadiť seba, projekty alebo iných. 

Rozumiete spolupracovníkom,  zákazníci Vás rešpektujú,  budíte dôveru a je s Vami radosť spolupracovať.

Máte výnimočnú schopnosť nachádzať riešenie v spleti výziev a problémov.

Vaša myseľ Vás podporuje na ceste životom a odvaha meniť veci, ktoré nefungujú Vás robí nezastaviteľným.

Rozumiete neverbálnej  komunikácii a máte spojenie so svojím telom, vďaka čomu dokážete s ľahkosťou robiť životne dôležité rozhodnutia. 

Dokážete pracovať s víziou a tým zapáliť svojich ľudí pre spoločné ciele. Zároveň im dokážete odovzdať zodpovednosť, ktorá im náleží a tým ich vnútorne motivujete a aktivizujete.

Znie to ako sen?

To všetko je možné, keď posilníte svoje koučovacie zručnosti vo výcviku

kurz koučingu holistický kouč 69

budete vedome využívať svoje talenty, aby ste dosahovali najlepšie možné výsledky

zdokonalíte komunikačné schopnosti, aby ste vedeli viesť transformačné rozhovory

posilníte svoju myseľ takým spôsobom, aby Vás podporovala a nie sabotovala

zážitkový kurz

zážitkový kurz

obsah-kurzu-koucovania-gold
modul_1
modul_2
modul_3

MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3

MODUL 4

MODUL 1

modul_1

MODUL 2

modul_2

MODUL 3

MODUL 4

modul_3
kedy-a-kde-gold

Kurzom to nekončí...

Bonus č. 1

S koučovacím kurzom  získate prístup do uzavretej súkromnej Facebook skupiny, kde nájdete video a audio záznamy z kurzu, inšpirácie a bezpečný priestor na zdieľanie a zlepšovanie koučovacích zručností. 

[hodnota: na nezaplatenie]

Bonus č. 2

Ku kurzu koučingu vám pribalíme aj individuálny mentoring a akčný plán rozvoja koučovacích kompetencií, ktorým vás podporíme v ďalšom rozvoji. 

[hodnota: 150€]

Bonus č. 3

Ako hľadať klientov po skončení kurzu? V tom pomôže záznam webináru Objav svoju cieľovku. Vďaka transformačnej technike objavíte svoje jedinečné zameranie kouča pre získavanie záujemcov o  koučing.

[hodnota: 57€]

KEDY A KDE?

 

 

PREZENČNÝ KURZ 

začíname modulom č. I.: 8. a 9. september  2024 


Každý modul koučovacieho výcviku trvá dva dni. 

Koučovací výcvik trvá 8 školiacich dní, spolu 69  hodín (57 synchrónnych a 12 asynchrónnych hodín). 

Ďalšie moduly sú s odstupom pre integráciu a praktické zapracovanie získaných zručností a poznatkov.

Školiaci deň trvá od 9:00 do 17:00. 
Dátumy sa môžu zmeniť po vzájomnej dohode účastníkov s lektorkami. 

Miesto konania: Rázusova 37, Košice 

CENA?

1444€ *

1777€

*Early Bird cena platná pri platbe vopred do konca augusta 2024

Toto ucelené vzdelanie v koučovaní v rozsahu 69 hodín (8 školiacich dní) Vám umožní prihlásiť sa do asociácie koučov, stať sa profesionálnym koučom alebo lídrom, ktorý využíva koučovací prístup. 

V cene kurzu je zahrnuté lektorné, prenájom miestnosti, občerstvenie počas prestávok a školiace materiály a bonusy. 

Po absolvovaní koučovacieho kurzu získate osvedčenie o absolvovaní koučovacieho vzdelania podľa medzinárodných štandardov ICF. 

ČO HOVORIA ABSOLVENTI?

KTO VÁS KURZOM BUDE SPREVÁDZAŤ?

martina-magic

Mgr. Martina Magic, PKcS

koučka, lektorka mäkkých zručností a expertka na posilnenú myseľ

„Keď som v roku 2014 absolvovala prvý koučovací výcvik, vedela som, že už niet cesty späť. Umenie a filozofia koučingu ma tak zaujali, že som začala hľadať spôsoby, ako konečne začať žiť život mojich snov. Život, z ktorého si nemusím brať dovolenku, kde som tvorcom láskyplných a rešpektujúcich vzťahov, kde pomáham ostatným byť tou najlepšou verziou samých seba. Po rokoch strávených vo firmách v Prahe a Anglicku som pôsobila 12 rokov v korporáte, kde som ako interný kouč spolupracovala na zavádzaní koučovacej kultúry. Od roku 2019 podnikám v oblasti školenia mäkkých zručností a koučovania, vytvorila som prvú koučovaciu aplikáciu na česko-slovenskom trhu a som členkou predsedníctva Slovenskej asociácie koučov. Bolo otázkou času, kedy moje praktické skúsenosti s koučovacím rozvojom, efektívnou komunikáciou a posilňovaním mysle zhmotním do uceleného výcviku. Som poctená, že Vás môžem sprevádzať na Vašej ceste k zmene a úspechu.“

tel: +421 905 126 698
mail: mm@martinamagic.sk

doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA

koučka, pedagogička, lektorka mäkkých zručností

„Pôsobím ako docentka na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove, od roku 2011 ako vedúca Katedry manažérskej psychológie. V rámci pedagogickej činnosti vykonávam výučbu viacerých predmetov, napr.: Coaching; Koučing v obchode; Základy koučovania v manažmente podniku; Zvládanie náročných situácií v manažmente ľudských zdrojov; Organizačné správanie; Sociálna psychológia; Obchodná psychológia a obchodné správanie a iné. Venujem sa tiež lektorskej činnosti, realizácii vzdelávania, tréningov zameraných na rozvoj komunikačných zručností, asertivity a asertívnej komunikácie, na riešenie konfliktov, zvládanie stresu, chronickej únavy, syndrómu vyhorenia a záťažových situácií. Tiež som metodikom a lektorom štúdia pre Univerzitu tretieho veku CCKV PU v Prešove, ako aj štúdia Executive Master of Business Administration, Warsaw Management University. Realizujem individuálne aj skupinové koučovacie stretnutia zamerané na podporu rozvoja ľudských zdrojov v praxi. Som tu pre tých, ktorí sa snažia nájsť svoje najlepšie JA a maximalizovať svoj potenciál aj prostredníctvom transformácie.“

tel: +421 903 637 228
mail: zuzana.birknerova@unipo.sk